Forsikringer
Fellesforbundet

Fellesforbundet Raufoss J&M

"Haugen" Nysethvegen 4

2830 RAUFOSS

07.00 til 15.00

Mandag til fredag

Kontor

+47 611 52206

Forsikringer


Når uhellet først er ute, er det for seint å tegne forsikring. Gjennom medlemsskapet er du forsikret på en rekke områder, og det er også mulig å tegne tilleggsforsikringer.

LOs forsikringsutvalg i Raufoss Industripark


I industriparken kan du ved innmelding tegne tilleggsforsikringer for liv/ulykke og uførhet. Dette er utvidelser av grunnforsikringene:


UFØR:

Uføreforsikring med forskuttering (1 % pr. mnd. ved arbeidsavklaringspenger/midlertidig uførhet).

Dekker 5 G* ( Kr. 468.170,- pr. februar 2018).

Nedtrappes med 0,2 G  hvert år etter du har passert 40 år opp til 50 år. Mellom 50 -60 år blir dekningen 3 G. Opphører ved fylte 60 år.

*Grunnbeløpet i folketrygden


Fra 1.1.18 innføres også en uføredekning for lærlingene i kontrakt! De vil få en dekning på 2 G  hvis varig ufør 50 % eller mer.


LIV/ULYKKE:

Livforsikring

468.170,- kr. Gjelder også ektefelle/samboer.

Ulykkesforsikring

10 G: 936.340,-. Gjelder også ektefelle/samboer (10 G) og barn under 20 (10 G).

2x 15 G: 1.404.510,- kr dersom ektefelle/samboer og ingen barn u/21 år.

30 G: 2.809.020,- kr. dersom enslig.


Vilkår

Topp Reiseforsikring


I tillegg tilbyr våre medlemmer å tegne LO Favør topp reiseforsikring med de beste vilkår til en veldig gunstig pris, med forfall en gang i året (mai). Se vilkår her.

Fellesforbundet


Styrke og troverdighet!

Våre bedriftsklubber:

Kontakt oss:


Nysethvegen 4, 2830 RAUFOSS

Epost: avd023@fellesforbundet.org

Tlf: +47 611 52206

Ansvarlig redaktør: Avdelingens leder