Komiteer/utvalg
Fellesforbundet

Fellesforbundet Raufoss J&M

"Haugen" Nysethvegen 4

2830 RAUFOSS

07.00 til 15.00

Mandag til fredag

Kontor

+47 611 52206

Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget består av klubbenes ungdomstillitsvalgte, og ledes av ungdomslederen.

Leder: Lene Myhrvold (KA)

Nestleder: Sindre Ensrud (Benteler)


Espen Nordsjø (HAP), Stian Olafsen (Nammo), Jørgen Strande (Steertec), Randi Skundberg (Plastal), Kim Bjørnstad (Hexagon), Stian Fjeldstad (Nammo), Mathias Aaseth (Nammo) m.fl.

Kontroll- og protokollkomité

Leder: Lise Johansen


Medlemmer: Arild Hagen (KA), Rune Skaugerud (Steertec), Villy Kragh Larsen (Nammo), Lasse Walheim (Benteler).

Hyttekomiteen

Leder: Trond Olafsen (Isiflo)


Medlemmer: Tore Sandsengen (RAB), Pål Runden (Benteler Automotive Raufoss), Rune Larsen Ødegaard (Nammo Raufoss), Roy Arne Myhrby (Isiflo) og Kjetil Cato Solbakken (Benteler).

Valgkomité

Medlemmer: Jan Erik Skartsætherbakken (Benteler Automotive Raufoss), Hans Kristian Roseth (KA), Stig Walter Sandbakken (Plastal), Jonny Holm (Nammo), Nils Tore Fløgum (Steertec), Kjetil Bradal (Isiflo), Leif Kanstad, (Hexagon Ragasco).


Vara: Michael Hall, Glenn Sagstad (HAP).

Oppdatert mai 2018.

Studieutvalget

Leder: Bjørn Ivan Ødegård

Nestleder:


Dag Erik Svanholm (Plastal), Trine Gravdahl Strande (Benteler Automotive Raufoss), Lars Bjerke (HAP), Odd Engh (Raufoss Technology), Kjell Smedsrud (Nammo).

Fellesforbundets medlemmer i

Forsikringsutvalget

Styret i Forsikringsutvalget utgjøres av lederne i de tilsluttede foreninger. I tillegg velger foreningene representanter til et rådgivende utvalg.


Roar Bogsveen (Benteler Automotive Raufoss), Arne Skaugerud (Nammo Raufoss), Stein Paulsen (Agility Fuel Solutions Norway), , Tor Ivar Karlsen (Plastal) og Bjørn Ivan Ødegård (KA).

Tur- og julebordskomité

Utvalget gir innspill til den årlige pensjonistturen og pensjonistjulebordet.


Leder: Lise Johansen


Medlemmer: Bjørnar Skårslette (RAB), Armann Myrland, Einar Linnerud og Mona Pedersen (Benteler Automotive Raufoss).

HVO-forum

HVO-forumet består av klubbenes hovedverneombud, og ledes av følgende arbeidsutvalg:


Leder: Morten Sætheren (Benteler)


Medlemmer: Bjørg I. Wiik (Nammo), Svein Gunnar Hjartnes (KA), Tor Arne Hoel (RWG).

Fellesforbundet


Styrke og troverdighet!

Våre bedriftsklubber:

Kontakt oss:


Nysethvegen 4, 2830 RAUFOSS

Epost: avd023@fellesforbundet.org

Tlf: +47 611 52206

Ansvarlig redaktør: Avdelingens leder