Styret
Fellesforbundet

Fellesforbundet Raufoss J&M

"Haugen" Nysethvegen 4

2830 RAUFOSS

07.00 til 15.00

Mandag til fredag

Kontor

+47 611 52206

Avdelingsstyret (under oppdatering for 2019)


Styret velges årlig på avdelingas årsmøte (mars/april). Styret har det økonomiske ansvaret for avdelinga.


Lederen er ansvarlig for avdelingas totale virksomhet, har den daglige ledelsen av avdelinga, og er avdelingas økonomi- og informasjonsansvarlige. Nestlederen fungerer i leders fravær. Ungdomslederen leder fagforeningas ungdomsutvalg og har som hovedoppgave å arbeide blant våre unge medlemmer og lærlinger. Studieleder koordinerer avdelingas studieaktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte.

Leder


Bjørn Sigurd Svingen

Mobil: 46632427

Epost: bss(a)fellesforbundet.org

Bio

Klubbleder i Hexagonklubben, og leder i LO GLTV.

Nestleder


Jørn Rønning

Mobil: 90715435

Epost: jorn.ronning@benteler.com

Bio

Klubbleder i Benteler Automotive Raufoss. Sitter i tariff-/bransjeråd Industri.

Studieleder


Bjørn Ivan Ødegård

Mobil: 97646850

Epost: bjornivan.odegard(a)ka-group.com

Bio

Klubbleder i KA-klubben.

Ungdomsleder


Lene Myhrvold

Mobil: 46958682

Epost: lenmyh(a)gmail.com

Bio

Sekretær i KA-klubben, og leder i det sentrale ungdomsutvalget.

Styremedlem


Arne Skaugerud

Mobil:

Epost:

Bio

Klubbleder i Nammo Raufoss.

Styremedlem


Tor Ivar Karlsen

Mobil:

Epost:

Bio

Klubbleder i Plastal.

Styremedlem


Lars Bjerke

Mobil:

Epost:

Bio

Klubbleder i HAP.

Styremedlem


Elin Bågårud

Mobil:

Epost:

Bio

Nestleder i Raufoss Technologyklubben.

Styremedlem


Trond Olafsen

Mobil:

Epost:

Bio

Klubbleder i RWG.

Styremedlem


Kjell Smedsrud

Mobil:

Epost:

Bio

Studieleder i Nammo Raufoss.

Styremedlem


Torleik Bjørndal Larsen

Mobil:

Epost:

Bio

Klubbleder Dokka Fasteners.

1. vara


Vegard Bergseng

Mobil:

Epost:

Bio

Klubbleder Steertec Raufoss.

2. vara


Sindre Ensrud

Mobil:

Epost:

Bio

Ungdomstillitsvalgt i Benteler Automotive Raufoss.

3. vara


Tore Sandsengen

Mobil:

Epost:

Bio

Klubbleder i Raufoss Beredskap.

4. vara


Geir Petter Sollien

Mobil:

Epost:

Bio

Klubbleder i VP-metall.

5. vara


Arild Nybakke/Asbjørn Jønsson

Mobil:

Epost:

Bio

Klubbleder Veolia.

Fellesforbundet


Styrke og troverdighet!

Våre bedriftsklubber:

Kontakt oss:


Nysethvegen 4, 2830 RAUFOSS

Epost: avd023@fellesforbundet.org

Tlf: +47 611 52206

Ansvarlig redaktør: Avdelingens leder