Ungdom
Fellesforbundet

Fellesforbundet Raufoss J&M

"Haugen" Nysethvegen 4

2830 RAUFOSS

07.00 til 15.00

Mandag til fredag

Kontor

+47 611 52206

Ungdomsarbeid - mer enn bare pizzamøter. Ungdomsleder Lene Myhrvold bærer pizzaesker etter årsmøtet.

Lene Myhrvold

Ungdomsleder i Fellesforbundet Raufoss Jern og Metallarbeiderforening.

Mobil:     46958682

Epostl:   lenmyh@gmail.com

Handlingsplan 2017


Ungdomsutvalget har utarbeidet en handlingsplan for perioden.

Fra prinsipprogrammet: Unge medlemmer er viktig bidragsytere for å skape faglig aktivitet og politisk engasjement i forbundet. Ungdom kan med sin tilpasningsdyktighet til moderne tider og ny teknologi, og ikke minst med sitt pågangsmot, være aktive pådrivere for utvikling av forbundet. Det er et mål for forbundet at unge medlemmer, enten under utdanning eller i arbeidslivet, gis et organisasjons- og aktivitetstilbud, og at ungdommen gis plass til utvikling av organisasjonen.

Ungdomsutvalget


Ungdomsutvalget består av unge medlemmer fra klubbene. De fleste er tillitsvalgte i klubben sin, enten som ungdomstillitsvalgte, eller i andre verv.

Fellesforbundet


Styrke og troverdighet!

Våre bedriftsklubber:

Kontakt oss:


Nysethvegen 4, 2830 RAUFOSS

Epost: avd023@fellesforbundet.org

Tlf: +47 611 52206

Ansvarlig redaktør: Avdelingens leder