Forsikringer
Fellesforbundet

Fellesforbundet Raufoss J&M

"Haugen" Nysethvegen 4

2830 RAUFOSS

07.00 til 15.00

Mandag til fredag

Kontor

+47 611 52206

Forsikringer


Når uhellet først er ute, er det for seint å tegne forsikring. Gjennom medlemsskapet er du forsikret på en rekke områder, og det er også mulig å tegne tilleggsforsikringer.

Fellesforbundets forsikringer, inkludert i medlemsskapet


LOfavør Innboforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre. Forsikringen gjelder ikke elevmedlemskap.

LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.


Klikk her for å lese mer om medlemsskapets innebygde forsikringer.


Klikk her for å laste ned Fellesforbundets forsikringsbrosjyre, 2020.

LOs forsikringsutvalg i Raufoss Industripark


I industriparken kan du ved innmelding tegne tilleggsforsikringer for liv/ulykke og uførhet. Dette er utvidelser av grunnforsikringene:


UFØR:

Uføreforsikring med forskuttering (1 % pr. mnd. ved arbeidsavklaringspenger/midlertidig uførhet).

Dekker 5 G* 

Nedtrappes med 0,2 G  hvert år etter du har passert 40 år opp til 50 år. Mellom 50 -60 år blir dekningen 3 G. Opphører ved fylte 60 år.

*Grunnbeløpet i folketrygden


Fra 1.1.18 innføres også en uføredekning for lærlingene i kontrakt! De vil få en dekning på 2 G hvis varig ufør 50 % eller mer.


LIV/ULYKKE:

Livforsikring

5 G. Gjelder også ektefelle/samboer.

Ulykkesforsikring

10 G. Gjelder også ektefelle/samboer (10 G) og barn under 20 (10 G). 2 x 15 G dersom ektefelle/samboer og ingen barn u/21 år. 30 G dersom enslig.


Klikk på disse linkene til personalportalen, for å se nøyaktige tall, basert på dine kriterier (alder/ektefelle/barn osv):


Liv/ulykke- OG uføreforsikringen


Liv- og ulykkesforsikringen


Uføreforsikringen

Topp Reiseforsikring


LO Favør topp reiseforsikring tilbys fra 1.5.2020 ikke lenger gjennom vår forening. Den tilbys derimot som kollektiv ordning med månedlig avtalegiro gjennom forbundet.

Fellesforbundet


Styrke og troverdighet!

Våre bedriftsklubber:

thuneraufoss

Kontakt oss:


Nysethvegen 4, 2830 RAUFOSS

Epost: avd023@fellesforbundet.org

Tlf: +47 611 52206

Ansvarlig redaktør: Avdelingens leder

Denne nettsiden benytter informasjonskapsler. Ved å fortsette å benytte denne nettsiden, aksepterer du dette.

Godta