Forsikringer

Forsikringer


Når uhellet først er ute, er det for seint å tegne forsikring. Gjennom medlemsskapet er du forsikret på en rekke områder, og det er også mulig å tegne tilleggsforsikringer.

Fellesforbundets forsikringer, inkludert i medlemsskapet


LOfavør Innboforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre. Forsikringen gjelder ikke elevmedlemskap.

LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.


Klikk her for å lese mer om medlemsskapets innebygde forsikringer.

LOs forsikringsutvalg i Raufoss Industripark


I industriparken kan du ved innmelding tegne tilleggsforsikringer for liv/ulykke og uførhet. Dette er utvidelser av grunnforsikringene:


UFØR:

Uføreforsikring med forskuttering (1 % pr. mnd. ved arbeidsavklaringspenger/midlertidig uførhet).

Dekker 5 G* 

Nedtrappes med 0,2 G  hvert år etter du har passert 40 år opp til 50 år. Mellom 50 -60 år blir dekningen 3 G. Opphører ved fylte 60 år.

*Grunnbeløpet i folketrygden


Fra 1.1.18 innføres også en uføredekning for lærlingene i kontrakt! De vil få en dekning på 2 G hvis varig ufør 50 % eller mer.


LIV/ULYKKE:

Livforsikring

5 G. Gjelder også ektefelle/samboer.

Ulykkesforsikring

10 G. Gjelder også ektefelle/samboer (10 G) og barn under 20 (10 G). 2 x 15 G dersom ektefelle/samboer og ingen barn u/21 år. 30 G dersom enslig.


Klikk på disse linkene til personalportalen, for å se nøyaktige tall, basert på dine kriterier (alder/ektefelle/barn osv):


Liv/ulykke- OG uføreforsikringen


Liv- og ulykkesforsikringen


Uføreforsikringen

Topp Reiseforsikring


LO Favør topp reiseforsikring tilbys fra 1.5.2020 ikke lenger gjennom vår forening. Den tilbys derimot som kollektiv ordning med månedlig avtalegiro gjennom forbundet.