Hjem

Vår parole til digital 1. mai - på samorg.no:

UTEN INDUSTRI STOPPER VELFERDSSTATEN

Siste nytt fra oss, via vår Facebookside:

Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern- og Metallarbeiderforening


Stiftet 1. juli 1905


Vi organiserer industri- og verkstedansatte i virksomheter på Toten, Land og Valdres.


Vær med i et fellesskap som sammen arbeider for gode lønns- og arbeidsforhold i våre bedriftsklubber.


Tilknyttet LO i Vestoppland.