Styret

Avdelingsstyret


Styret velges årlig på avdelingas årsmøte (mars/april). Styret har det økonomiske ansvaret for avdelinga.


Lederen er ansvarlig for avdelingas totale virksomhet, har den daglige ledelsen av avdelinga, og er avdelingas økonomi- og informasjonsansvarlige. Nestlederen fungerer i leders fravær. Ungdomslederen leder fagforeningas ungdomsutvalg og har som hovedoppgave å arbeide blant våre unge medlemmer og lærlinger. 

Ledelsen:

Leder


Bjørn Sigurd Svingen

Mobil: 46632427

Epost: bss(a)fellesforbundet.org

Bio: Leder i fagforeninga, rep.skapsmedlem i Fellesforbundet og leder i LO i Vestoppland.

Nestleder


Sindre Ensrud

Mobil: 46420023

Epost: sindre.ensrud(a)benteler.com

Bio: Klubbleder i Benteler Automotive Raufoss. Fellesforbundets rep.skap.

Nestleder


Elin Bågårud

Mobil: 40497987
Epost: elin.bagarud(a)raufosstechnology.com

Bio: Nestleder i Raufoss Technologyklubben. Nestleder i Stønadskassa.

Øvrige styremedlemmer:

Styremedlem 1


Kjell Smedsrud

Mobil: 93497182

Epost: kjell.smedsrud(a)nammo.com

Bio: Klubbleder i Nammo Raufoss.

Styremedlem 3


Lars Bjerke

Mobil: 46664186

Epost: lars.bjerke(a)hydal.com

Bio: Klubbleder i HAP.

Styremedlem 5


Pål Henriksen

Mobil: 93048760

Epost: paal.henriksen(a)hydal.com

Bio: Nestleder i HAP-klubben.

Styremedlem 2


Tor Ivar Karlsen

Mobil: 47301304

Epost: jm.para(a)plastal.com

Bio: Klubbleder i Plasman. Tariff- /bransjeråd Industri.

Styremedlem 4


Ole Bjørn Lundhagebakken

Mobil: 

Epost: ole.lundhagebakken(a)hexagonragasco.com

Bio: Klubbleder Hexagon Ragasco.

Styremedlem 6


Trond Olafsen

Mobil: 92822863

Epost: jmrwg(a)isiflo.com

Bio: Klubbleder i Isiflo.

Styremedlem 7


Kristine Kjærnsmo Sørum

Mobil: 46470337

Epost: kristine.sorum(a)ka-group.com

Bio: Klubbleder i KA-klubben.

Varaliste:

1 Marianne Stensrud, nestleder Nammo Raufossklubben
2 Gunn Nyseth, nestleder KA-klubben
3 Stein Paulsen, klubbleder Agility Fuel Solutions
4 Vegar Fuglerud, nestleder Benteler Automotive Raufoss
5 Tore Sandsengen, klubbleder RAB-vakt
6 David Remmert Hage, klubbleder Raufoss Technology
7 Björn Hansson, klubbleder Dokka Fasteners
8 Øyvind Villa Johansen, klubbleder Thune Produkter
9 Torhild K.R. Løkken, likestillingstillitsvalgt Benteler
10 Einar Rime, klubbleder Oppland Tungbil
11 Joakim Ringeli, klubbleder BI Sveiseteknikk og Maskinering

Øvrige verv i avdelinga:

Kontroll- og protokollkomité

Leder: Lise Johansen
Medlemmer: Lasse Walheim, Benteler Automotive Raufoss og Hege Frydenlund, Nammo Raufoss

Vara: Arild Hagen og Einar Linnerud

Forsikringsutvalget (FF)
Sindre Ensrud, Benteler Automotive Raufoss – Kjell Smedsrud, Nammo Raufoss – Stein Paulsen,
Hexagon Agility –Tor Ivar Karlsen, Plasman – Bjørn Ivan Ødegård, Kongsberg Automotive Raufoss.

Valgkomité
Medlemmer: Lars Jøran Skjellerud, Hexagon Ragasco – Dan-Stian Lium, Plasman – Elin Grønstad, Nammo Raufoss - Kjetil Bradal, Isiflo - Mette Vaslien, Steertec Raufoss - Kristian Johannessen, Benteler Automotive Raufoss.
Vara: Ørjan Fjeldstad, Raufoss Technology.

Avdelingsstyret utpeker et medlem som tiltrer valgkomiteen.