Ungdom

Fredrik Strande

Ungdomsleder i Fellesforbundet Raufoss Jern og Metallarbeiderforening.

Mobil:     97420593

Epost:   strande.fredrik(a)yahoo.com

Fra prinsipprogrammet: Unge medlemmer er viktig bidragsytere for å skape faglig aktivitet og politisk engasjement i forbundet. Ungdom kan med sin tilpasningsdyktighet til moderne tider og ny teknologi, og ikke minst med sitt pågangsmot, være aktive pådrivere for utvikling av forbundet. Det er et mål for forbundet at unge medlemmer, enten under utdanning eller i arbeidslivet, gis et organisasjons- og aktivitetstilbud, og at ungdommen gis plass til utvikling av organisasjonen.

Ungdomsutvalget


Ungdomsutvalget består av unge medlemmer fra klubbene. De fleste er tillitsvalgte i klubben sin, enten som ungdomstillitsvalgte, eller i andre verv.

FRA AVDELINGAS HANDLINGSPLAN:


UNGDOMSARBEID
- Satse på ungdomsarbeid gjennom bl.a. skolering, skoleinformasjon (både på videregående og ungdomsskole,og aktivt jobbe for å rekruttere jenter), sommerpatrulje og oppfølging av lærlinger gjennom bl.a. lærlingsamling og
lærlingpatrulje, i samarbeid med regional ung.sekr.
- Avholde møte mellom ungdomsutvalget og styret, halvårlig.
- Stille med observatør i styret for Opplæringskontoret.
- Følge opp klubbenes oppgaver:


KLUBBENES OPPGAVER
- Der det er mulig, velge ungdomstillitsvalgt med vara blant klubbens medlemmer som er under 30 år.
- Informere om kurs og aktiviteter for ungdom.
- Aktivisere ungdomstillitsvalgte, gjennom konkrete oppgaver ut ifra klubbens lokale forhold.
- Sørge for at arbeidsgiver anerkjenner den ungdomstillitsvalgtes rettigheter, slik at vedkommende får nødvendig tid og tjenestefri til å skjøtte sitt verv.

FRA AVDELINGAS HANDLINGSPLAN:


UNGDOMSARBEID
- Satse på ungdomsarbeid gjennom bl.a. skolering, skoleinformasjon (både på videregående og ungdomsskole,og aktivt jobbe for å rekruttere jenter), sommerpatrulje og oppfølging av lærlinger gjennom bl.a. lærlingsamling og
lærlingpatrulje, i samarbeid med regional ung.sekr.
- Avholde møte mellom ungdomsutvalget og styret, halvårlig.
- Stille med observatør i styret for Opplæringskontoret.
- Følge opp klubbenes oppgaver:


KLUBBENES OPPGAVER
- Der det er mulig, velge ungdomstillitsvalgt med vara blant klubbens medlemmer som er under 30 år.
- Informere om kurs og aktiviteter for ungdom.
- Aktivisere ungdomstillitsvalgte, gjennom konkrete oppgaver ut ifra klubbens lokale forhold.
- Sørge for at arbeidsgiver anerkjenner den ungdomstillitsvalgtes rettigheter, slik at vedkommende får nødvendig tid og tjenestefri til å skjøtte sitt verv.