Handlingsplan
Fellesforbundet

Fellesforbundet Raufoss J&M

"Haugen" Nysethvegen 4

2830 RAUFOSS

07.00 til 15.00

Mandag til fredag

Kontor

+47 611 52206

Handlingsplan 2019

AVDELINGEN SKAL:

KLUBBENE SKAL:

ORGANISASJONSUTVIKLING OG ORGANISERING

ORGANISASJONSUTVIKLING OG ORGANISERING

- Rekruttere 200 nye medlemmer.
- Følge opp aktiviteter ifm.Tillitsvalgtåret 2019.
- Følge opp området Land/Valdres.
- Opprette dialog med de andre industriforeningene i Oppland med tanke på styrket samarbeid og utredning av om vi på sikt kan være tjent med å samle rekkene.
- Dyktiggjøre klubbenes tillitsvalgte i organisering av medlemmene, for å øke samholdet og forståelsen av det å være organisert.
- Ved valg av tillitsvalgte skal det tas hensyn til kjønn, alder, bransje og etnisk bakgrunn.

- Følge opp avdelingens rutiner og tiltak for:
   - organsiering av nye medlemmer.
   - innsending av avtaler (lønnsavtaler, skiftavtaler og særavtaler) til avdelingen.
   - endringer i medlemmers arbeidsforhold - rapportering av endringer i styresammensetning og klubbens medlemmer i avdelingens rep.skap etter årsmøtet.
- Organisere alle ansatte som omfattes av våre overenskomster, inkludert lærlinger, TAF-elever/-lærlinger og midlertidig ansatte.
- Jobbe for at alle ansatte skal ansettes fast.
- Ved valg av tillitsvalgte skal det tas hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

UNGDOMSARBEID

UNGDOMSARBEID

- Satse på ungdomsarbeid gjennom bl.a. skolering, skoleinformasjon (både på videregående og ungdomsskole), sommerpatrulje og oppfølging av lærlinger gjennom bl.a. lærlingsamling og lærlingpatrulje.
- Avholde møte mellom ungdomsutvalget og styret en gang i halvåret.
- Møte og presentere seg for Opplæringskontoret.

- Der det er mulig, velge ungdomstillitsvalgt med vara blant klubbens medlemmer som er under 30 år.
- Informere om kurs og aktiviteter for ungdom.
- Følge opp og aktivisere de som er valgt som ungdomstillitsvalgt.
- Sørge for at arbeidsgiver anerkjenner den ungdomstillitsvalgtes rettigheter, slik at vedkommende får nødvendig tid og tjenestefri til å skjøtte sitt verv.

STUDIEARBEID

STUDIEARBEID

- Tilby relevant tillitsvalgtsopplæring med vekt på lov- og avtaleverk, fagbevegelsens ideologi og rolle i samfunnet, og organisasjonskunnskap.
- Sammen med studieutvalget invitere studieledere og andre interesserte (HVO-forum og ung.utv) til møte i desember, der temaet er neste års kursplan.

- Engasjere flere tillitsvalgte, verneombud og medlemmer til å delta på kurs.
- I samarbeid med avdelingen sørge for at alle tillitsvalgte minimum har gjennomført grunnkurset «Veiviseren» innen et halvt år etter de ble valgt. Gi gjerne en oppmuntring om å fullføre.

FAGOPPLÆRING

FAGOPPLÆRING

- Ha fagopplæring som tema på ett av årets styremøter, i tillegg til den løpende oppfølginga av fagutdanninga..

- Jobber for at bedriftene tar inn tilstrekkelig antall lærlinger til å dekke klyngas framtidige behov, medregnet praksiskandidater.

ARBEIDSMILJØ

ARBEIDSMILJØ

- Styrke verneombudenes rolle i bedriftene.
- Avholde felles møte mellom arbeidsutvalget og hovedverneombudsforumet minst en gang i året.

- Styrke samarbeidet mellom tillitsvalgte og verneombud i bedriftene.

INNLEIE OG UNDERENTREPRISE

INNLEIE OG UNDERENTREPRISE

- Drive oppsøkende virksomhet blant avdelingens klubber der innleie blir benyttet.
- Jobbe fram seriøsitetskrav for bruk av eksterne tjenester i bedriftene.

- Holde oversikt over bruken av innleie i egen bedrift, og sørge for at det skjer innenfor rammen av lov- og avtaleverk.
- Stille krav ovenfor bedriftene om tariffavtale hos eksterne leverandører av varer og tjenester.

LANDSMØTE OKTOBER 2019

LANDSMØTE OKTOBER 2019

- Sørge for at avdelinga sender inn forslag innen 3. mai 2019, og skolere de valgte representantene som skal på landsmøtet.

- Bruke debattheftet, og sende inn landsmøteforslag til avdelinga, innen 17. april 2019.

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG 2019

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG 2019

- Utarbeide og følge opp valgkampplan.
- Drive valgkamp, i samarbeid med andre aktuelle foreninger og LO lokalt.

- Støtte opp om avdelingas utspill i forbindelse med valg.

Fellesforbundet


Styrke og troverdighet!

Våre bedriftsklubber:

thuneraufoss

Kontakt oss:


Nysethvegen 4, 2830 RAUFOSS

Epost: avd023@fellesforbundet.org

Tlf: +47 611 52206

Ansvarlig redaktør: Avdelingens leder

Denne nettsiden benytter informasjonskapsler. Ved å fortsette å benytte denne nettsiden, aksepterer du dette.

Godta