Årsmøte 2021

ÅRSMØTE 20. APRIL 2021 (DIGITALT)

Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metall.

Sakspapirene som ble behandlet finner du i høgre kolonne (på pc), eller under (på mobil):


Oppsummering:


Årsmøtet ble gjennomført på en god måte via "Zoom", med 23 deltakere (hvorav en ekstern gjest).


Møtet ble åpnet av leder Bjørn Sig. Svingen, som oppsummerte årsmøteperioden gjennom et sammendrag av beretningen, og så vendte blikket framover, mot bl.a. høstens stortingsvalg.


Kjell Smedsrud ledet årsmøtet med trygghet og orden mens leder sørget for det tekniske. Henning Lerud og Sindre Ensrud var møtesekretærer.


Regnskapet viste et solid overskudd, grunnet lavere aktivitet og avlyste tilstelninger, pga. pandemien.


Årsmøtet behandlet forslag som ble presentert av av Elin Bågårud fra styret. Årsmøtet vedtok to uttalelser, en om Rv. 4 og en om sjukehusstrukturen i Oppland og Hedmark. Det ble også bevilget penger til både Norsk Folkehjelps 1. maiaksjon, og AEF.


Årsmøtet ga også styret følgende fullmakt:

1. Salg av «Hytte 1», på Lauvåsen ved Per Gyntvegen (Skarråket 21, 2647 Sør-Fron).
2. Videre tiltak, fullmakt til:
a. Kjøp av alternativ fritidseiendom/sted/leilighet (inntil 3 MNOK).
b. Oppgradering av uteplass på Nordseterhytta (inntil 100 000,- kr).
c. Mulig kjøp av festetomt, Nordseter (inntil 1,5 MNOK).
d. Avvikling av hyttekomité – tilknytning til vaktmestertjenester.


Styremedlem Vegard Bergseng la fram avdelingas ambisiøse handlingsplan, som ble enstemmig vedtatt.


Forslag til budsjett ble gjennomgått, og også det ble enstemmig vedtatt. For å veie opp 2020s store overskudd ble det budsjettert med et stort driftsmessig underskudd i 2021, men dette balanseres 


Det var ingen dramatikk knyttet til valgkomiteens innstilling og gjennomføring av valget. Ungdomsleder Sindre Ensrud avløste Kjell Smedsrud som nestleder (nå styremedlem), og styret fikk fullmakt til å supplere med ny ungdomsleder i perioden. Ellers noen små rokkeringer i sammensetningen av styret og varaer til styret.


Gjenvalgt leder takket for tilliten på vegne av alle i styret, og takket også de avtroppende i forskjellige verv. Årsmøtesekretariatet og alle som møtte opp ble også takket, med håp om normalt årsmøte ved neste korsveg.