Årsmøte 7.3.2024

ÅRSMØTE TORSDAG 7. MARS 2024

Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metall.


Det innkalles til årsmøte på "Haugen", torsdag 7. mars kl. 16 (servering fra kl. 15).


Alle medlemmer har møterett. Klubbenes rep.skapsmedl. har møteplikt.


Avdelingen har opprettet representantskap, medlemmene i representantskapet velges på årsmøte i klubbene på bakgrunn av medlemstallet 1. januar.   

  
1-50 medlemmer:           1 representant.  
50-100 medlemmer:      2 representanter.  
100+ medlemmer:          3 representanter.  
 
Deretter 1 representant per påstartede 100. 

 

Avdelingsstyrets medlemmer sitter i representantskapet med fulle rettigheter. 


Det blir presentasjon ved Asbjørn Grønbakken fra Sparebank1 Østlandet, om oppfølging av avdelingas investeringsportefølje (vedtatt på sist årsmøte).


Sakspapirer legges ut så snart de er klare. I oversikten under sakspapirer finner du når det nærmer seg klikkbare lenker med hvert dokument. Husk å oppdatere siden for å få med siste oppdateringer.


Forslag til årsmøtet må sendes til styret, og forslag til valgkomiteen må sendes til Elin Bågårud (ebaagaa@gmail.com, i løpet av onsdag 28. februar. Tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg, må gi beskjed til valgkomiteen innen samme frist.


SAKSPAPIRER:

1. Åpning


6. Handlingsplan

Handlingsplan

7. Budsjett

Budsjett for 2024

9. Avslutning


Husk å oppdatere for de siste vedleggene: